نوسانات نرخ دلار رکود عجیبی را بر خرید و فروش بازار مسکن حاکم کرد 
عابدزاده، در همایش نگرش راهبردی سودآوری در سرمایه گذاری ملکی، بیان کرد:

نوسانات نرخ دلار رکود عجیبی را بر خرید و فروش بازار مسکن حاکم کرد 

تیتر داغ: گروه سرمایه سازان بازرگان در دو سال متوالی همایش های تخصصی سرمایه گذاری ملکی متعددی را با حضور سرمایه‌گذاران، مهندیسن مشاور و فعالین این حوزه برگزار کرده است.