دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته افتتاح گردید
با مشارکت مشترک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و نشریه اقتصاد و نمایشگاه؛

دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته افتتاح گردید

تیتر داغ: دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته 1402، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد.

رعایت روش های اجرایی و دستورالعمل های جدید استاندارد را ضروری دانست
دکتر پیراوی ونک در جمع فعالان صنعت لبنیات کشور؛

رعایت روش های اجرایی و دستورالعمل های جدید استاندارد را ضروری دانست

اطلاعات مندرج بر روی برچسب فرآورده ها امکان ردیابی اصالت پروانه کاربرد نشان استاندارد، اطلاع رسانی در خصوص کمیت فراروده و دسترسی به اطلاعات تغذیه ای برای مصرف کننده را در اختیار قرار می دهد.