صحرایی در آیین رونمایی از « طرح ارزش مالکانه »: باید اعتماد معلمان را به صندوق برگردانیم
« طرح ارزش مالکانه » مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان رونمایی شد

صحرایی در آیین رونمایی از « طرح ارزش مالکانه »: باید اعتماد معلمان را به صندوق برگردانیم

تیتر داغ: آیین رونمایی از « طرح ارزش مالکانه » مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، با حضور مقامات کشوری و فرهنگیان عضو مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.