وجهه اسرائیل در جهان غیر موجه است

وجهه اسرائیل در جهان غیر موجه است

رئیس پیشین موساد با اشاره به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی گفت وجهه اسرائیل در جهان خدشه‌دار است.