طرح زوج و فرد جایش را به طرح کاهش آلودگی داد

طرح زوج و فرد جایش را به طرح کاهش آلودگی داد

آلودگی هوا، تعطیلی مدارس، ممنوعیت تردد کامیون‌ها، تعطیلی فعالیت کارخانجات شن و ماسه و … کلیدواژه تکراری این روزهای پایتخت است اما آنچه بیش از پیش سر و صدا کرده طرح زوج و فرد است که بعد از حذفش در تیر دوباره سر و کله‌اش پیدا شد و بعد از ۱۰ روز جایش را به طرح کاهش آلودگی داد.