توسن تکنو از سال ۱۳۹۲ تاکنون همواره سودآور بوده است
مظاهری، در مراسم معارفه و نخستین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت توسعه فن افزار توسن، بیان کرد:

توسن تکنو از سال ۱۳۹۲ تاکنون همواره سودآور بوده است

تیتر داغ: پروژه نانیو، بزرگ‌ترین پروژه پایانه پرداخت هوشمند کشور، سال گذشته توسط توسن تکنو، در همه نانوایی‌های سطح کشور اجرایی شد.