علی کریمی: مهاجرت نمی کنم!

علی کریمی: مهاجرت نمی کنم!

علی کریمی در پاسخ به پرسش طرفدارانش در خصوص احتمال مهاجرتش از ایران واکنش دلگرم کننده ای داشت و گفت: «مهاجرت کجا بود؟ به مسافرت می‌روم.»