پایان تحقیقات پرونده طبری

پایان تحقیقات پرونده طبری

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از عموم مردم با هر فکر و سلیقه و هر گرایش سیاسی دعوت می کنم که آگاهانه در انتخابات شرکت کنند و در این مسیر هیچ عذری پذیرفته نیست.

اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شده‌اند

اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شده‌اند، گفت: بنا داریم که بازداشتی‌ها به اراذل و اوباش و اشرار و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر محدود شود