تخریب بدون ملاحظه یا با ملاحظه؟

تخریب بدون ملاحظه یا با ملاحظه؟

آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریا، موضوعی است که در یک ماه گذشته این امیدواری را ایجاد کرده که با متخلفان برخورد صورت خواهد گرفت. اما در عین حال این کار ابهاماتی هم ایجاد کرده که نیاز به شفاف‌سازی دارد.