چرا فارغ التحصیل در رشته های مورد نیاز بازار کم داریم؟

چرا فارغ التحصیل در رشته های مورد نیاز بازار کم داریم؟

یک کارشناس حوزه کار با بیان این که خروجی دانشگاه‌های کشور باید نیازهای بخش صنعت را پوشش دهد، گفت: علیرغم آنکه در رشته هایی که نیاز نداریم با فراوانی روبه رو هستیم، در برخی از رشته های مورد نیاز بازار کار تعداد فارغ‌التحصیلان کم است.