فرار امریکا و ناتو از افغانستان

فرار امریکا و ناتو از افغانستان

رئیس جمهور روسیه در سخنرانی از طریق ویدیوکنفرانس در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفت، تحولات افغانستان به وضوح بر منافع امنیتی کشورهای این سازمان تاثیر می‌گذارند.