دلیل بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه چیست؟

دلیل بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه چیست؟

سال‌هاست بوی نامطبوع مسیر فرودگاه را فراگرفته است. بوی عجیبی که هر بار تعداد کانون‌های آن بالا و پایین می‌شود. ابتدا مسؤولان منکر بو شدند اما در نهایت موضوع را پذیرفتند و هنوز معلوم نیست چرا بعد از گذشت سال‌ها هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.