پژوهشگاه صنعت نفت برای نخستین بار در ایران‌پلاست امسال حضور خواهد داشت
دوستی، در آستانه برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌ پلاست، بیان کرد:

پژوهشگاه صنعت نفت برای نخستین بار در ایران‌پلاست امسال حضور خواهد داشت

تیتر داغ: هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، با حضور شرکتهای داخلی و خارجی، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.