افزایش فساد در افغانستان

افزایش فساد در افغانستان

رئیس‌جمهور سابق افغانستان گفت: کمک‌های مالی واشنگتن و سرازیر‌شدن میلیون‌ها دلار در ۲ دهه گذشته بدون نظارت بر چگونگی مصرف آن، فساد در افغانستان را دامن زده است.