چرا یونسکو به قذافی جایزه داد؟

چرا یونسکو به قذافی جایزه داد؟

در زمان اعلان جنگ علیه قذافی به رهبری ناتو در سال ۲۰۱۱ ، سه مرحله از پروژه رودخانه بزرگ دست ساز به پایان رسیده بود.اولین و بزرگترین مرحله، تأمین دو میلیون متر مکعب آب در روز در امتداد خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری به بنغازی و سیرت بود که در ۱۹۹۱ افتتاح شد.