محسن هاشمی هم کرونا گرفت؟

محسن هاشمی هم کرونا گرفت؟

برخی از اخبار منتشر شده حکایت از این دارد که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به ویروس کرونا مبتلا شده است