مدیتیشن به تسکین درد کمک می کند

مدیتیشن به تسکین درد کمک می کند

به گفته محققان، هزاران سال است که مردم از مدیتیشن برای کمک به کاهش درد خود استفاده کرده‌اند اما نحوه عملکرد این فرآیند همیشه مرموز به نظر می‌رسد.