مطالبات دانشجویان در روز دانشجو

مطالبات دانشجویان در روز دانشجو

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر این‌که با اجرای “شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان” شرایط دانشجویان سخت می‌شود، گفت: این شیوه‌نامه فعالیت‌ها و آزادی‌های دانشجویان را محدود می‌کند و مطمئناً فعالین دانشجویی با اجرای شیوه‌نامه جدید کنار نخواهند آمد.