ماسک چقدر تاثیر در پیشگیری از کرونا دارد؟

ماسک چقدر تاثیر در پیشگیری از کرونا دارد؟

مینو محرز، استاد تمام بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: توصیه من این است که مردم آرامش خود را حفظ کنند. در فضای مجازی مطالب بی ربطی نوشته می‌شود و مردم وحشت می‌کنند. حتی پرسنل بیمارستان هم با وجود آموزشی که دیده‌اند، دچار وحشت می‌شوند. درباره این بیماری وحشت بیهوده ایجاد شده است.