آورده متقاضیان نهضت مسکن در تهران ۱۵۰ میلیون تومان

آورده متقاضیان نهضت مسکن در تهران ۱۵۰ میلیون تومان

وزیر راه و شهرسازی گفت: هنوز به طور دقیق مبلغ آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مشخص نشده اما فکر می‌کنم متقاضیان شهر تهران اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورند می‌توانند در این طرح صاحب خانه شوند. قاسمی همچنین درباره این شائبه که آیا در این سمت باقی می‌ماند یا خیر؟ بیان کرد: ما داریم کار می‌کنیم و باید جواب این سوال را از کسانی که آن را مطرح می‌کنند بپرسید.