چالش جدید واتس اپ در هند و ترکیه

چالش جدید واتس اپ در هند و ترکیه

دادخواستی علیه آپدیت جدید واتس اپ در دادگاه هند ارائه شده که مدعی است حریم شخصی کاربران را زیر پا می گذارد و از سوی دیگر هیات رقابت ترکیه نیز قصد تحقیق در این باره را دارد.