جشنواره فیلم کوتاه تهران در آستانه بلوغ
هنرآنلاین درباره جشنواره فیلم کوتاه تهران نوشت؛

جشنواره فیلم کوتاه تهران در آستانه بلوغ

جشنواره فیلم کوتاه تهران، امسال به چهلمین دوره خود رسیده است. رسیدن به چهلمین سال این جشنواره زمان بسیار مناسبی است تا این رویداد فرهنگی هنری مورد بازبینی قرار بگیرد.