احضار سفیر آمریکا به چین

احضار سفیر آمریکا به چین

وزارت خارجه چین در اعتراض به جدیدترین اقدام مداخله‌جویانه دولت ترامپ در هنگ کنگ از طریق امضای قانون حمایت از معترضان خشن این منطقه، سفیر آمریکا را احضار کرد.