کاظم جلالی انتخاب روحانی و لاریجانی بود؛ نه ظریف

کاظم جلالی انتخاب روحانی و لاریجانی بود؛ نه ظریف

تاجیک ضمن تاکید بر اینکه انتخاب جلالی انتخاب وزارت خارجه نبوده گفت: نمیخواهم بگویم این فرد تحمیل شده است، ولی واقعیت امر این است که رئیس جمهور و رئیس مجلس موافق این امر بوده اند؛ بنابراین اقای ظریف هم هیچوقت نمی تواند نه بگوید و این یک واقعیت است.