گزارشگر فوتبال ۳سال محروم شد

گزارشگر فوتبال ۳سال محروم شد

سایت رسمی فدراسیون نوشت: کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اسامی برخی از عوامل متخلف و احکام صادره به دلیل تخلفات مربوطه را اعلام کرد.