کاهش چشمگیر مالیات پردرآمدها

کاهش چشمگیر مالیات پردرآمدها

با مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق مجلس درباره شیوه محاسبه مالیات پلکانی بر درآمد کارمندان، مالیات افرادی که پردرآمد هستند و حقوق‌های نجومی می‌گیرند و در نتیجه، درآمدهای دولت از این محل، کاهش چشمگیری یافت.