کمیسیون تلفیق دوباره اشتباه می‌کند؟

کمیسیون تلفیق دوباره اشتباه می‌کند؟

آیا کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب ارقام غیرواقعی از صادرات نفت، اشتباه پارسال خود را تکرار می‌کند و دولت را در مسیر افزایش پایه‌ پولی و ایجاد تورم همراهی می‌کند و یا با واقعی کردن رقم صادرات نفت در لایحه بودجه ۹۹، دولت را به مسیر اصلاح ساختاری بودجه و امیدآفرینی واقعی برای مردم هدایت می‌کند؟