ایرانی‌ها از حق خود کوتاه نمی‌آیند

ایرانی‌ها از حق خود کوتاه نمی‌آیند

نماینده مردم بم در مجلس گفت: مردم ایران با حضور در راهپیمایی و تجمعات ۹ دی اتحاد و انسجام خود را به رخ دشمنان می‌کشند و به دنیا ثابت می‌کنند پای حق و حقوش‌شان ایستاده‌اند و از حق خود کوتاه نمی‌آیند.