نوار تیپ آبیاری: افزایش ۱۰۰% درآمد در کشاورزی

نوار تیپ آبیاری: افزایش ۱۰۰% درآمد در کشاورزی

به نقل از سایت شرکت مهرآوند:نوار تیپ آبیاری یکی از روش‌های نوین آبیاری در کشاورزی است که با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن، آب را به صورت متناوب و به میزان دقیق به مزارع ارائه می‌دهد. این فناوری، آبیاری نقطه‌ای را به سادگی و با بهره‌وری بالا در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد. اهمیت استفاده از نوار