«آلاء» به تونس می‌رود

«آلاء» به تونس می‌رود

نمایش «آلاء» در ادامه اجراهای بین‌المللی خود، با حمایت در هفته دوم اردیبهشت در جشنواره مونودرام کارتاژ تونس روی صحنه می‌رود.