February 24,2020 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

Titreh Dagh

تبلیغات

سهمیه بنزین نوروزی در راه است؟

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی گفت: هئیت دولت هفتم اسفند ماه تصمیم نهایی در خصوص سهمیه بنزین نوروز را اتخاذ می‌کند....

بایگانی‌های اقتصادی | تیتر داغ