نانوحسگرهایی که به کمک گیاهان آمده اند
کاربرد علم نانو در کشاورزی؛

نانوحسگرهایی که به کمک گیاهان آمده اند

علم نانو یکی از علومی است که در سال های اخیر کاربرد آن توسعه پیدا کرده و بهره وری را در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی افزایش چشمگیری داده است.

کانکس سرویس بهداشتی گزینه ای مناسب برای دسترسی به سرویس بهداشتی در همه جا

کانکس سرویس بهداشتی گزینه ای مناسب برای دسترسی به سرویس بهداشتی در همه جا

کانکس سرویس بهداشتی یکی از انواع کانکس است که برای استفاده در محل‌هایی مانند سایت‌های ساختمانی، رویدادهای فرهنگی و ورزشی، موقعیت‌های بحرانی و غیره به کار می‌رود. این نوع کانکس‌ها دارای فضای داخلی بزرگی هستند که به عنوان سرویس بهداشتی، دستشویی و حمام برای استفاده‌کنندگان در نظر گرفته شده‌اند. انواع کانکس سرویس بهداشتی کانکس سرویس