بزرگترین عرضه هفتگی خودرو آغاز شد

بزرگترین عرضه هفتگی خودرو آغاز شد

دو خودروساز بزرگ کشور از صبح دوشنبه بزرگترین عرضه هفتگی خود را آغاز می‌کنند و قرار است تا پایان هفته بالغ بر ۵۰ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده شود که رکورد جدیدی محسوب می‌شود.