صحرایی در آیین رونمایی از « طرح ارزش مالکانه »: باید اعتماد معلمان را به صندوق برگردانیم
« طرح ارزش مالکانه » مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان رونمایی شد

صحرایی در آیین رونمایی از « طرح ارزش مالکانه »: باید اعتماد معلمان را به صندوق برگردانیم

تیتر داغ: آیین رونمایی از « طرح ارزش مالکانه » مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، با حضور مقامات کشوری و فرهنگیان عضو مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

صادرات ۵۰۰ تن عسل ایرانی به چین
مجری طرح زنبورداری کشور خبر داد؛

صادرات ۵۰۰ تن عسل ایرانی به چین

سال گذشته صندوق حمایت از توسعه زنبورداری با هماهنگی هایی که داشت قرارداد صادرات ۵۰۰ تن عسل را با چین به امضا رساند.