سایه ابطال روی انتخابات سه‌گانه/ وزیر تعلیق می‌کند یا دیوان عدالت
به دنبال ابهامات مجمع؛

سایه ابطال روی انتخابات سه‌گانه/ وزیر تعلیق می‌کند یا دیوان عدالت

مجمع انتخاب رییس جدید فدراسیون سه گانه از آنجا که با ابهاماتی برگزار و کار را به دیوان عدالت اداری کشاند، این فدراسیون را در روزهای آینده با چالش جدید و حتی تعلیق انتخابات مواجه خواهد کرد.