حذف کامل «سلول سرطانی» از بدن امکان پذیر شد
با استفاده از نانوذرات؛

حذف کامل «سلول سرطانی» از بدن امکان پذیر شد

مهندسان زیست‌پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی موفق به ساخت دستگاهی شدند که با استفاده از نانوذرات می‌تواند به پزشک کمک کند تا نسبت به حذف کامل تومور اطمینان حاصل کند.