“کم‌خوابی” باعث پرخوری، دیابت و بیماری‌های قلبی!

“کم‌خوابی” باعث پرخوری، دیابت و بیماری‌های قلبی!

نتایج یک مطالعه جدید در مرکز پزشکی کلمبیا ثابت کرده است زنانی که کم‌خوابی دارند، تمایل بیشتری به پرخوری و پیروی از رژیم‌های غذایی ناسالم دارند؛ افرادی که خواب کمتری دارند احتمال ابتلا به چاقی، دیابت نوع۲ و بیماری‌های قلبی را دارند!