دست گذاشتن FATF روی ۲ مورد مشکوک

دست گذاشتن FATF روی ۲ مورد مشکوک

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقدام اخیر شورای FATF در دست گذاشتن بر روی ۲ مورد خاص مشکوک است، گفت: آیا این دخالت یک گروه خارجی در مسائل داخلی ایران نیست؟