جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی آغاز شد

جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی آغاز شد

دهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی لحظاتی قبل آغاز شد