چای ریسک ابتلا به دیابت نوع۲ را کاهش می دهد

چای ریسک ابتلا به دیابت نوع۲ را کاهش می دهد

محققانی که روی تأثیر چای مطالعه کردند دریافتند که نوشیدن روزانه چهار فنجان یا بیشتر چای سیاه، سبز یا اولانگ با کاهش ۱۷ درصدی خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ در طول یک دهه مرتبط است.