به گزارش تیترداغ؛ سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به دو شایعه‌‌ی مهم پاسخ داد.

  • اگر سامانه‌های دفاعی آمریکا کارآمد بود اجازه اصابت موشک‌ها به پایگاه‌شان را نمی‌دادند.
  • آمریکایی‌ها شرارت را ادامه دهند پاسخش کوبنده‌تر خواهد بود؛ شک نکنند.
  • ادعای هماهنگی ایران و آمریکا پیش از حمله موشکی مضحک و دروغ محض است.
  • آمریکایی‌ها تبلیغ کردند که هواپیمای اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته است که این هم حرف مضحکی است.
  • شایعات درباره هواپیمای اوکراینی کذب محض است؛ هیچ کارشناسی این موضوع را تایید نمی‌کند.
  • در صحنه می‌مانیم تا آمریکا از منطقه خارج شود.

منبع:فارس