به گزارش تیتر داغ؛ این یافته‌ها که اطلاعات مربوط به آن روز پنجشنبه در نشریه نیچر منتشر شد، راه‌های جدیدی را برای افزایش محتوای پروتئین در گیاه ذرت در دسترس قرار می‌دهد.

محصولاتی مانند ذرت برای تولید پروتئین نیاز به نیتروژن دارند و تولید بسیاری از محصولات گیاهی مانند ذرت متکی به کودهای نیتروژنی است.

محققان مرکز ارتقای علوم گیاهی مولکولی که تحت نظر آکادمی علوم چین (CAS) و دانشگاه شانگهای فعالیت می‌کند، ژنی به نام تئوسینت که دارای پروتئین THP۹ است را شناسایی کرده‌اند که با بومی شدن دانه‌های اصلی ذرت وحشی از بین رفته، ولی در ۹۰۰۰ سال پیش در دانه ذرت وجود داشته است.

تئوسینته، جد وحشی ذرت فعلی، سه برابر بیشتر از گونه‌های مدرن ذرت، پروتئین در دانه خود دارد. اما سازوکارهای عامل ایجاد این مقدار پروتئین، ناشناخته بودند. محققان در این مطالعه توالی‌یابی ژن گیاه ذرت را در مقیاس بزرگ انجام دادند و دریافتند THP۹ می‌تواند آنزیمی را تولید کند که نقش مهمی در متابولیسم نیتروژن و ایجاد پروتئین ایفا می‌کند.

در آزمایشاتی که در استان جزیره‌ای و گرمسیری هاینان در جنوب چین انجام شد، از این روش برای افزایش ۱۲.۷ درصدی پروتئین در ذرت با موفقیت استفاده شد. به گفته محققان، تجاری سازی این روش به بهینه سازی مصرف نیتروژن و افزایش امنیت غذایی کمک می‌کند.

منبع: سی جی تی ان