بیش از ۵۰ درصد هواپیماهای کشور فرسوده است
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد؛

بیش از ۵۰ درصد هواپیماهای کشور فرسوده است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بیش از ۵۰ درصد ناوگان هوایی در کشور فرسوده است و ورود هواپیماهای جدید در کشور نقش موثری در کاهش تاخیرات و افزایش تعداد پروازها خواهد داشت.

۵۴ درصد از برق کشور در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تولید می‌شود
معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی:

۵۴ درصد از برق کشور در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تولید می‌شود

اسکندری گفت: از ابتدای سال تاکنون به طور متوسط روزانه یک میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه‌های حرارتی تولید شده است که از این میزان تولید ۵۴ درصد مربوط به واحدهای سیکل‌ترکیبی است.