ایرانی‌ها نتوانستند تعامل خوبی با عراقی‌ها برقرار کنند و مشکل اصلی از تولیدکنندگان ایرانی است
هدایتی، در نشست خبری نخستین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایرانی در عراق، بیان کرد:

ایرانی‌ها نتوانستند تعامل خوبی با عراقی‌ها برقرار کنند و مشکل اصلی از تولیدکنندگان ایرانی است

تیتر داغ: نخستین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایرانی در نجف اشرف، از25 تا 30 تیرماه 1402، در نجف اشرف عراق برپا می‌شود و علاقمندان می‌توانند از این فرصت تجاری در جهت توسعه کسب و کار خود بهره‌مند شوند.

با سفیر ایران در عراق صحبت کرده ایم که مشکلی در بحث امنیتی نداشته باشیم
مهندس چگینی، در نشست خبری نخستین نمایشگاه پوشاک ایرانی در عراق، بیان کرد:

با سفیر ایران در عراق صحبت کرده ایم که مشکلی در بحث امنیتی نداشته باشیم

تیتر داغ: نخستین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایرانی در نجف اشرف، از 25 تا 30 تیرماه 1402، در نجف اشرف عراق برپا می‌شود و علاقمندان می‌توانند از این فرصت تجاری در جهت توسعه کسب و کار خود بهره‌مند شوند.