به گزارش تیتر داغ: مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در شانزدهمین جلسه علنی شورا اظهار کرد: امروز قرار بود شهردار تهران در صحن شورا حضور داشته باشند تا شهرداران جدید مناطق به ما معرفی شوند که متاسفانه آقای زاکانی شرایط جسمی خوبی نداشت.

وی ادامه داد: آقای زاکانی روانه درمانگاه شده و امیدواریم هفته آینده در خدمت ایشان باشیم.

رییس شورای شهر تهران گفت: امروز آقای فروزنده معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران در جلسه حضور دارد و اگر اعضا در رابطه با بودجه سوالی داشته باشند، ایشان توضیح خواهد داد.