به گزارش تیتر داغ؛  طبق آمار وزارت صنعت بیشترین تعداد پروانه بهره‌برداری صادره طی ۸ ماهه امسال با ۵۶۷ فقره به گروه محصولات غذائی و آشامیدنی تعلق دارد. متوسط سرمایه‌گذاری برای راه اندازی یک واحد در این گروه ۱۱۳.۱ میلیارد ریال بوده و بالاترین سرمایه‌گذاری محقق شده در گروه محصولات غذائی و آشامیدنی، ۶۴۱۱۰.۱ میلیارد ریال بوده است که حدود ۲۶.۱ درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین بیشترین اشتغال ایجاد شده در گروه محصولات غذائی و آشامیدنی ۱۰۰۳۲ نفر بوده است.

منبع: فارس