به گزارش تیتر داغ؛ در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ در مجموع ۲ هزار و ۳۹۲ تن محصولات میوه و تره‌بار به ارزش ۹۲۱ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با میزان صادرات محصولات این بخش به عراق در سال ۱۳۹۶ به ارزش ۵۹۷ میلیون دلار و به وزن ۲ هزار و ۸۰ تن صادرات محصولات میوه و تره‌بار در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به لحاظ ارزشی ۵۴ درصد و به لحاظ وزنی ۱۵ درصد رشد داشته است.

میزان صادرات محصولات میوه و تره‌بار ایران به امارات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به لحاظ ارزشی ۵۴ درصد و به لحاظ وزنی ۲۰ درصد رشد داشته است.

گفتنی است صادرات محصولات میوه و تره‌بار به کشورهای روسیه و قطر هم در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ رشد داشته و در سال ۹۷ در مجموع ۱۴۵ میلیون دلار به ارزش ۲۷۲ هزار تن محصولات عمده میوه و تره‌بار به روسیه صادر شده است.

اما بر خلاف رشد توسعه صادرات محصولات عمده میوه‌و تره‌بار به کشورهای عراق، امارات، روسیه و قطر صادرات محصولات این بخش به افغانستان و ترکمنستان کاهش یافته است، بطوریکه به لحاظ ارزشی صادرات محصولات این بخش به افغانستان ۱۴ درصد کاهش و به ترکمنستان ۲۰ درصد کاهش داشته است. 

این گزارش می‌افزاید:  ارزش صادرات محصولات عمده میوه و تره‌بار در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ در مجموع هزار و ۵۸۹ میلیون دلار و ارزش واردات محصولات این بخش در ۱۲ سال ۱۳۹۷ در مجموع ۳۵۹ میلیون دلار بوده است بنابراین تراز تجاری ایران در ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ در این بخش هزار و ۲۳۰ میلیون دلار بوده است. 

 اهم دلایل کاهش صادرات محصولات میوه و تره‌بار وجود رقبای سرسخت و ارائه با قیمت تمام شده پایین‌تر و و شرایط حمل و نقل بهتر، وجود نوسانات بالای پولی و ارزی، تبلیغات و بازاریابی‌های وسیع کشورهای رقیب، بالا بودن قیمت داخلی محصولات میوه و تره‌بار عنوان شده است.

منبع: فارس