به گزارش تیترداغ؛ هنوز در مورد لوایح مربوط به کنوانسیون‌های بین المللی مبارزه با پول‌شویی تصمیم گیری نشده است. ویدیوی زیر به طور کامل معایب و محاسن این لوایح را نشان می‌دهد.