آب و هوای ۱دی در تیتر داغ 

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۱ دی   ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 1دی

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
پنجشنبه

۷°
۹°
۱۲:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
جمعه

۴°
۱۰°
۰۰:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • آسمان صاف
شنبه

۶°
۱۱°
۰۰:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
یکشنبه

۴°
۱۱°
۰۳:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • نیمه ابری
۰۹:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۱۵:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
۲۱:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آرام

آب و هوای ۱دی