آب و هوای ۲۴ آذر در تیتر داغ 

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۲۴ آذر  ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 23 آذر

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
شنبه

۵°
۹°
۱۲:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب
 • آب و هوای 23 آذر
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق
 • آرام
یکشنبه

۴°
۹°
۰۰:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آرام
۰۶:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۱۲:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آب و هوای 23 آذر
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
دوشنبه

۲°
۱۰°
۰۰:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۱۲:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • ابری
۱۵:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب
 • ابری
سه شنبه

۴°
۷°
۰۳:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال
 • بارانی
۰۹:۳۰
 • ۴°
 • آرام
 • 0m/s
 • شمال
 • آب و هوای 23 آذر
 • بارانی
۱۵:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب شرقی
 • نیمه ابری
۲۱:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال-شمال غربی
 • آب و هوای 23 آذر
 • ابری